549

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱

اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پذیرش ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱

پذیرفته‌شدگان نهایی کدرشته‌محل‌های دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌‌‌کاربردی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به موارد زیر توجه نمایند:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزینش هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف در پذیرش دوره‌های مذکور از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و اسامی پذیرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.
همه پذیرفته‌شدگان می بایست برای اطلاع از زمان ثبت‌نام از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانه مذکور با در دست داشتن مدارک مندرج در بند “ب” و با توجه به نشانی مندرج در جدول شماره (۵) دفترچه راهنمای پذیرش (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط(مهر وبهمن) در سایت سازمان سنجش، به مرکز محل قبولی خود مراجعه نمایند.

ب) مدارک لازم برای ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان:
۱- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
۲- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
۳- تصویر پشت و روی کارت ملی و اصل آن برای مطابقت.
۴- اصل‌‌مدرک‌ فوق دیپلم و یا کاردانی(اعم از پیوسته/ ناپیوسته)‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی،‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن.
۵- اصل کاربرگ ۱۰۱ (گواهی اشتغال به کار) با امضاء و مهر بالاترین‌ مقام‌ مسئول، آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.
۶- اصل کاربرگ ۱۰۳ (فرم تاییدیه معدل) برای فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است.(تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ باشد).
۷- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه متقاضیان را با توجه به بخش مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه‌ ۳ و ۴ دفترچه راهنمای پذیرش دوره مذکور (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط در سایت سازمان سنجش مشخص نماید. (برای برادران).

اشتراک گذاری این مقاله