اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال 1401

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال 1401

اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پذیرش ظرفیت خالی مانده رشته‌های تحصیلی دوره‌ مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی بهمن‌ماه سال 1401

پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته‌محل‌هاي دوره‌ مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي‌‌‌كاربردي بهمن‌ماه سال 1401 به موارد زير توجه نمایند:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش دوره‌هاي مذکور از بين متقاضیاني كه حدنصاب لازم را احراز كرده‌اند، براساس اولويت كدرشته محل‌هاي انتخابي و ظرفيت‌هاي تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و اسامي پذيرفته‌شدگان در هر كدرشته محل استخراج شده است.
همه پذيرفته‌شدگان مي بايست براي اطلاع از زمان ثبت‌نام از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهای تعیین شده در سامانه مذکور با در دست داشتن مدارك مندرج در بند “ب” و با توجه به نشاني مندرج در جدول شماره (5) دفترچه راهنماي پذيرش (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط(مهر وبهمن) در سایت سازمان سنجش، به مرکز محل قبولی خود مراجعه نمايند.

ب) مدارك لازم براي ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان:
1- شش قطعه عكس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2- تصوير تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
3- تصوير پشت و روی كارت ملي و اصل آن برای مطابقت.
4- اصل‌‌مدرك‌ فوق دیپلم و یا كارداني(اعم از پیوسته/ ناپیوسته)‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي،‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- اصل كاربرگ 101 (گواهی اشتغال به کار) با امضاء و مهر بالاترين‌ مقام‌ مسئول، آخرين فيش حقوقي یا حكم كارگزيني یا قرارداد معتبر انجام كار و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته‌شدگان در کدرشته محل‌هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.
6- اصل كاربرگ 103 (فرم تاييديه معدل) برای فارغ‌التحصيلاني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است.(تاریخ فارغ‌التحصیلی می‌بایست تا 1401/11/30 باشد).
7- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه متقاضیان را با توجه به بخش مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌ 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش دوره مذكور (دفترچه مهرماه سال جاری) و اطلاعیه‌های مربوط در سایت سازمان سنجش مشخص نمايد. (براي برادران).

اشتراک گذاری این مقاله