549

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات

به اطلاع دانشجویان می رساند فایل ذیل را دانلود کرده و قوانین برگزاری آزمون را مطالعه کنید، دانشجویان می بایست برای شرکت در آزمون کارت ورود به جلسه را از سامانه هم آوا پرینت بگیرند و با خود همراه داشته باشند در غیر اینصورت اجازه ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت.

دانلود: قوانین جلسه آزمون

اشتراک گذاری این مقاله