549

استفاده از کتابخانه در پنج شنبه

استفاده از کتابخانه در پنج شنبه

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت رفاه حال داشجویان کتابخانه مرکز در روز پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ قابل دسترس خواهد بود و دانشجویان می توانند از امکانات آن استفاده نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله