549

اسامی دانشجویان گرامی که در سمینار محاسبات کوانتومی شرکت نموده اند

اسامی دانشجویان گرامی که در سمینار محاسبات کوانتومی شرکت نموده اند

به اطلاع دانشجویان می رساند برای گرفتن گواهی شرکت در دروه با کارت دانشجویی به آموزش مراجعه نمایند.

۱-محدثه جعفری

۲-نفیسه موذنی

۳-مهسا نیازی

۴-مهدی آرش فر

۵-محمد نصرتی

۶-رضا نوبخت

۷-حمیدرضا خاکدوست

۸-علی اسدی

۹-رضا یعقوبی

۱۰-حسین صیاد

۱۱-سید علی حسینی

اشتراک گذاری این مقاله