549

ازدواج دانشجویی

ازدواج دانشجویی

آغاز ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

ویژه دانشجویان متاهل با تاریخ عقد از ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ الی ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

شرط ثبت نام: دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام)

مهلت ثبت نام: ۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تاریخ سفر: ۷ آذرماه لغایت ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲و به انتخاب زوجین

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://ezdevaj.nahad.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر با داخلی ۱۲۶ تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله