اردوی دانشجویان ایثارگر

اردوی دانشجویان ایثارگر

به اطلاع دانشجویان ایثارگر می رساند اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران در بخش اردویی از دانشجویانی که متقاضی استفاده از سهمیه اردوهای یک روزه، چند روزه و حج هستند ثبت نام به عمل می آورد.

لذا این دانشجویان جهت ثبت نام با داخلی 126 آقای نصر الهی تا تاریخ 1401/02/24 تماس حاصل نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله