549

ارائه درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در نیمسال بهمن ۱۴۰۱

ارائه درس تربیت بدنی و ورزش ۱ در نیمسال بهمن ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان می رساند ،درس تربیت بدنی(کاردانی) و ورزش ۱(کارشناسی) در روز های یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ ارائه شده است،متقاضیان میتوانند در زمان حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله