ارائه درس تربیت بدنی و ورزش 1 در نیمسال بهمن 1401

ارائه درس تربیت بدنی و ورزش 1 در نیمسال بهمن 1401

به اطلاع دانشجویان می رساند ،درس تربیت بدنی(کاردانی) و ورزش 1(کارشناسی) در روز های یکشنبه ساعت 15:30 الی 17:30 ارائه شده است،متقاضیان میتوانند در زمان حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند.

اشتراک گذاری این مقاله