549

اخرین امتحان معرفی به استاد

اخرین امتحان معرفی به استاد

به اطلاع دانشجویان می رساند آخرین امتحان معرفی به استاد در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله