549

آزمون

آزمون

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه امتحانات در سایت، بارگزاری شده است تمامی دانشجویان می بایست برنامه را دانلود نموده و اگر نسبت به تاریخ آن اعتراضی دارند تا روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اعلام نمایند.

برنامه امتحانات

کاردانی کارشناسی
دانلود دانلود

اشتراک گذاری این مقاله