آزمون

آزمون

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه امتحانات در سایت، بارگزاری شده است تمامی دانشجویان می بایست برنامه را دانلود نموده و اگر نسبت به تاریخ آن اعتراضی دارند تا روز سه شنبه مورخه 1401/03/17 اعلام نمایند.

برنامه امتحانات

کاردانیکارشناسی
دانلوددانلود

اشتراک گذاری این مقاله