549

آزمون کتبی هفدهمین جشنواره قرآن و عترت

آزمون کتبی هفدهمین جشنواره قرآن و عترت

آزمون کتبی هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه در تاریخ ۱۳ بهمن ماه به صورت یک مرحله ای و در سامانه quran.uast.ac.ir از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله