آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده روز دوشنبه مورخ  1400/10/13 ساعت 16:00 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله