549

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله