549

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد میرزایی

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد میرزایی

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد میرزایی

✅کارگاه لینوکس ( روز دوشنبه) مورخ ۷ خرداد ساعت ١۵

✅کارگاه مدیریت سنجش شبکه های گسترده مورخ ۲۱ خرداد ساعت ١٧

✅کارگاه لینوکس (پنج شنبه ٨ صبح) مورخ ۱۷ خرداد ساعت ٨

✅کارگاه کامپیوتر ٢ مورخ ۱۷ خرداد ساعت ١٢

✅کارگاه کامپیوتر٢ مورخ ۱۷ خرداد ساعت ١۴

✅کارگاه لینوکس مورخ ۱۷ خرداد  

ساعت ١٨

✅حضور تمامی دانشجویان در آزمون الزامیست.

اشتراک گذاری این مقاله