549

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد مقدس زاده

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون پایان ترم دروس کارگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله