549

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان میرساند آزمون پایان ترم دروس کارگاهی استاد اجتهادی به شرح ذیل می باشد:

درس نرم افزارهای کاربردی شبکه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

درس کارگاه پیاده سازی شبکه های محلی و شخصی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰

درس کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه و کارگاه سیستم عامل روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰

لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله