549

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر ۱ استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله