آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر 1 استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 20:00 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله