549

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه کامپیوتر استاد مقدس زاده روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۴۵ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله