آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 ساعت 10:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله