549

آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی

آزمون پایان ترم درس کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده استاد رضایی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله