549

آزمون پایان ترم درس کارگاه آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی استاد شاطر

آزمون پایان ترم درس کارگاه آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی استاد شاطر

آزمون پایان ترم درس کارگاه آشنایی با سرویس دهنده های اینترنتی (ارائه پروژه پایانی درس و امضا لیست مربوطه ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  ساعت ۱۴:۰۰ در دانشگاه برگزار می گردد.
جهت کسب نمره می بایست پروژه زیر را انجام داده و سی دی حاوی ویدئو ضبط شده آن را تحویل نمایند
شرح پروژه:
راه اندازی DHCP سرور و DNS سرور بر روی ویندوز سرور (نسخه ۲۰۰۸)
سرور DHCP بایستی محدود آدرس زیر را ارائه کند
۱۹۲.۱۶۸.X.10-192.168.X.20
که در آن X دو رقم آخر شماره دانشجویی می باشد
سرور DNS هم می بایست ip 192.168.X.30 را برای دامنه زیر بازگشت دهد
A1.Y..local
که در آن Y نام خانوادگی دانشجو می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله