549

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان میرساند آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله