آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان میرساند آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 ساعت 11:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله