549

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله