آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس ورزش و تربیت بدنی استاد سلطانی روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 ساعت 11:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله