آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی روز پنجشنبه مورخ 1400/10/16 ساعت 12:00 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله