549

آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی

آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی استاد سلطانی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله