آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس بانکداری داخلی 2 ساعت 8:00 و درس وصول مطالبات ساعت 11:00 در روز پنجشنبه مورخ 1401/09/24 برگزار می گردد. دانشجویان موظف هستند سر ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله