549

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس بانکداری داخلی ۲ ساعت ۸:۰۰ و درس وصول مطالبات ساعت ۱۱:۰۰ در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ برگزار می گردد. دانشجویان موظف هستند سر ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری این مقاله