آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم استاد پروانه بهرامی روز شنبه مورخ 1402/02/23 به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس اعتبارات بانکی ساعت 16:00

درس بانکداری بین الملل 2 ساعت 18:00

لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله