549

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

آزمون میان ترم دروس استاد پروانه بهرامی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم استاد پروانه بهرامی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس اعتبارات بانکی ساعت ۱۶:۰۰

درس بانکداری بین الملل ۲ ساعت ۱۸:۰۰

لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله