549

آزمون پایان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر ۲ استاد مقدس زاده

آزمون میان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر ۲ (هردو گروه) استاد مقدس زاده امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله