آزمون پایان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده

آزمون پایان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر 2 استاد مقدس زاده

آزمون میان ترم درس کارگاه لینوکس و کارگاه کامپیوتر 2 (هردو گروه) استاد مقدس زاده امروز مورخ 1401/03/16 ساعت 17:00 برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله