آزمون میان ترم درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

آزمون میان ترم درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس پایگاه داده ها استاد سمیه باغشاهی روز پنجشنبه مورخ 1402/02/14 در ساعت خود کلاس برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

 

اشتراک گذاری این مقاله