آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار استاد لیلا باغشاهی

آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار استاد لیلا باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس مهندسی نرم افزار استاد لیلا باغشاهی روز پنجشنبه مورخ 1402/02/21 در ساعت خود کلاس برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله