آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی روز پنجشنبه مورخ 1402/02/14 در ساعت خود کلاس برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله