549

آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون میان ترم درس برنامه نویسی شی گرا استاد سمیه باغشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ در ساعت خود کلاس برگزار می گردد. لازم به ذکر است حضور تمامی دانشجویان در جلسه امتحان الزامی می باشد.

اشتراک گذاری این مقاله