549

آزمون میان ترم درس اعتبارات بانکی و اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات استاد بهرامی

آزمون میان ترم درس اعتبارات بانکی و اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات استاد بهرامی

آزمون میان ترم درس اعتبارات بانکی و اعتبارات بانکی و مبانی پرداخت تسهیلات استاد بهرامی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰ به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله