549

آزمون معرفی به استاد

آزمون معرفی به استاد

به اطلاع دانشجویان می رساند آزمون معرفی به استاد روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله