549

آزمون مجدد درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد صفوی

آزمون مجدد درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استاد صفوی

به اطلاع می رساند،با توجه به مشکلات سامانه آنلاین امتحان مورخ ۲۰ دی درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات لغو گردیده است و آزمون مجدد روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۹:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله