549

آزمون مجدد درس تربیت بدنی و ورزش فقط برای غایبین

آزمون مجدد درس تربیت بدنی و ورزش فقط برای غایبین

دانشجویانی که در آزمون تربیت بدنی و ورزش حضور نداشتند،روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۸:۳۰ مجدد آزمون در دانشکده برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله