آزمون مجدد درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی و گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد شکوهی

آزمون مجدد درس اصول گزارش نویسی و مکاتبات بانکی و گزارش نویسی و مکاتبات بانکی استاد شکوهی

به اطلاع می رساند دانشجویانی که اسامی آنها در پایین ذکر می شود و موفق به شرکت در آزمون نشده بودند روز شنبه مورخ 1400/11/02 ساعت 15 در سامانه آنلاین آزمون مجدد برگزار خواهد شد.

1-رعنا کوزلی

2-معصومه حسین زاده

3-مهدی عبیدی

4-احسان اشراقیان

5-شیرین قاسم

6-اشکان عزیزی منش

7-نسا نوری

8-حسن موسوی دلازیانی

اشتراک گذاری این مقاله