549

آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان

آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان

آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله