آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان

آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان

آزمون درس کارگاه لینوکس استاد قربانیان سه شنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 14:00 الی 16:00 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله