آزمون درس اندیشه اسلامی 2 استاد نعمتی

آزمون درس اندیشه اسلامی 2 استاد نعمتی

آزمون (6نمره) درس اندیشه اسلامی 2 استاد نعمتی روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 ساعت 16:30 در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله