549

آزمون درس اندیشه اسلامی ۲ استاد نعمتی

آزمون درس اندیشه اسلامی ۲ استاد نعمتی

آزمون (۶نمره) درس اندیشه اسلامی ۲ استاد نعمتی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۳۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله