549

آزمون درس اندیشه اسلامی ۱ استاد نعمتی

آزمون درس اندیشه اسلامی ۱ استاد نعمتی

آزمون (۶نمره) درس اندیشه اسلامی ۱ استاد نعمتی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۰ در سامانه آنلاین برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله