549

آخرین مهلت تحویل تمرین درس کاربینی مقطع کاردانی

آخرین مهلت تحویل تمرین درس کاربینی مقطع کاردانی

به اطلاع دانشجویان می رساند آخرین مهلت تحویل تمرین درس کاربینی مقطع کاردانی روز سه شنبه مورخ ۴ بهمن

می باشد. لازم به ذکر است اسامی دانشجویانی که تحویل نداده اند در فایل پیوست می باشد.

دانلود: ۴۰۱۱_Karbini_Kardani-1 (2)

اشتراک گذاری این مقاله