549

آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی

آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی

به اطلاع دانشجویان می رساند آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ می باشد.

لازم به ذکر است  تمامی مطالب ذیل را در حد معرفی-تاریخچه-کاربردها و چشم انداز آینده مطالعه نمایید و تحقیق را آماده کرده و به صورت حضوری  برای ارائه شفاهی به آموزش مراجعه نمایید.

موضوعات:

۱:Chat GPT

۲:Artificial intelligence

۳:Machine Learning

۴:Augumented Reality

۵:Internet of Things

۶:Big Data

 

اشتراک گذاری این مقاله