549

آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی استاد صفوی

آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی استاد صفوی

به اطلاع میرساند، آخرین مهلت تحویل تحقیق درس کاربینی استاد صفوی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر میباشد.

اشتراک گذاری این مقاله