549

آخرین مهلت انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۲

آخرین مهلت انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۲

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ، سامانه هم آوا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰  الی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ برای انتخاب واحد کلیه ورودی ها باز می باشد.(پس از انتخاب واحد ،شهریه مربوطه را پرداخت و دروس انتخابی را تایید نهایی نمایید.)

لازم به ذکر است مرکز فقط برای دانشجویانی که خود انتخاب واحد نموده اند دسترسی ویرایش در بازه تعیین شده را خواهد داشت.

اشتراک گذاری این مقاله