موقعیت در سایت : Skip Navigation Linksصفحه ی اصلی : آموزش : آموزش - قوانین مرکز
 

روش نام نویسى و مقررات مرکز آموزش


• براى نام نویسى در کلاسهاى مرکز آموزش، فرم درخواست ثبت نام را از دفتر مرکز آموزش دریافت و تکمیل نمایید. تاکید میشود قبل از اقدام به ثبت نام حتما از اهداف و محتواى دوره مطلع گردیده سپس با آگاهى کامل اقدام به ثبت نام بفرمایید. ثبت نام قطعى زمانى انجام خواهد گرفت که شهریه کلاس پرداخت شده و کارت دانشجویی صادر شده باشد.
• کلاسهاى صبح از ساعت 8 و کلاسهای بعدازظهر از ساعت 14 تشکیل میشوند و موارد استثنایی در زمان ثبت نام به اطلاع متقاضیان رسانیده خواهد شد. از دانشجویان گرامى انتظار میرود حداقل ده دقیقه قبل از تشکیل کلاس در مرکز آموزش حضور داشته باشند.
• به هر دانشجو یک کارت شناسایی ویژه داده خواهد شد که باید آن را تا پایان دوره همراه داشته باشد.
• پذیرش و ادامه حضور دانشجویان در مرکز آموزش ، منوط به رعایت کامل و دقیق حجاب اسلامی و سایر موازین و شعائر اسلامى است.
• براى افرادى که دوره آموزش را به پایان برسانند، گواهینامه شرکت در دوره صادر خواهد شد. چنانچه ساعات غیبت بیش از 20 درصد مجموع ساعات دوره باشد براى آن دانشجو گواهینامه صادر نشده و مدت غیبت دانشجو به سازمان مربوطه اعلام میگردد.
• در صورت اعلام انصراف از شرکت در یک دوره ، امکان استرداد شهریه به ترتیب زیر خواهد بود:
1- تا ده روز قبل از تشکیل دوره ، تمامى مبلغ شهریه مسترد خواهد شد.
2- از ده روز قبل از شروع دوره ، مبلغ شهریه قابل استرداد نخواهد بود.
 
   

COPYRIGHT©2020 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد