موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی -کارآموزی
1397/06/03
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

به اطلاع دانشجویان میرساند گزارش کارآموزی شامل معرفی شرکت، تاریخ تاسیس شرکت، فهرست خدمات مختلفی که شرکت مورد نظر ارایه می دهد، چارت سازمانی شرکت و نمودارهای Tows و Swot، تهدیدات برون سازمانی ضعف درون سازمانی قوت درون سازمانی فرصت برون سازمانی ، را تا تاریخ 97/6/14 تحویل نمایند. ثبت نمره دانشجویان درس کارورزی وابسته به تهیه گزارش و درصورت لزوم ارائه شفاهی می باشد.

1397/04/25
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2 نیمسال تابستان 97-96

به اطلاع دانشجویان درس کارورزی 2 می رساند، هر چه سریعتر نسبت به ثبت کارورزی خود در سامانه karamouz.irost.org اقدام نمایند، لازم به ذکر است عدم ثبت نام در سامانه به منزله غیبت و حذف درس می باشد، دانشجویان توجه داشته باشند نام استاد مندرج در سامانه هم آوا الزامی است و از اسامی دیگر خودداری نمایند. همچنین لازم است با مراجعه مداوم به سامانه آخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده کنید. فایل راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی کارآموزی را از پیوست دریافت نمایید. دانلود فایل

1397/04/25
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی1

دانشجویان فرم ثبت نام کارآموزی را از فایل پیوست دریافت نموده تمامی گزینه ها را تکمیل کرده به امضا و مهر محل کارآموزی رسانده و جهت دریافت فرم معرفی نامه تا تاریخ 97/4/27 تحویل نمایید. 2- به ازای هر هفته از دوران کارآموزی و هر ماه فرم های گزارش هفتگی، ماهانه و فرم ارزیابی نهایی و دستورالعمل ارایه گزارش کارآموزی را پس از دریافت فرم معرفی نامه تکمیل نموده و در زمان اتمام کارآموزی به همراه گزارش و شرح کامل از فعالیت دوران کارآموزی تحویل نمایید. دانلود فایل

1397/04/10
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2

به اطلاع دانشجویانی که کارورزی خود را در شرکت پارسه پرداز افق نگار گذرانده اند می رساند تا قبل از تاریخ 97/4/20 جهت پاسخگویی به سوالات به آقای دکتر صفوی مراجعه نمایید.

1397/03/21
فرم ارزیابی نهایی کارآموزی

فرم ارزیابی نهایی دانلود فایل

1397/03/21
فرم گزارشات هفتگی و ماهانه

دانلود فایل دانلود فایل

1397/03/08
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی به اطلاع دانشجویان میرساند گزارش کارآموزی شامل معرفی شرکت، تاریخ تاسیس شرکت، فهرست خدمات مختلفی که شرکت مورد نظر ارایه می دهد، چارت سازمانی شرکت و نمودارهای Tows و Swot، تهدیدات برون سازمانی ضعف درون سازمانی قوت درون سازمانی فرصت برون سازمانی ، را تا تاریخ 22/3/97 تحویل نمایند. ثبت نمره دانشجویان درس کارورزی وابسته به تهیه گزارش و درصورت لزوم ارائه شفاهی می باشد.

1397/01/19
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

دانشجویان درس کارورزی 1 حداکثر تا تاریخ 97/1/27 (آخرین مهلت)فرم ثبت نام کارآموزی را تکمیل کرده به امضا و مهر محل کارآموزی رسانده و جهت دریافت فرم معرفی نامه تحویل نمایند. دانشجویان درس کارورزی 2 اطلاعات دانشجویی خود را در سامانه ملی کارآموزی در قسمت ثبت نام دانشجویان و اطلاعات محل کارآموزی را در قسمت ثبت نام صنایع و شرکتهای پذیرنده کارآموز انجام دهند.

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 9  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2018 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد