موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی -کارآموزی
1397/03/21
فرم ارزیابی نهایی کارآموزی

فرم ارزیابی نهایی دانلود فایل

1397/03/21
فرم گزارشات هفتگی و ماهانه

دانلود فایل دانلود فایل

1397/03/08
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی به اطلاع دانشجویان میرساند گزارش کارآموزی شامل معرفی شرکت، تاریخ تاسیس شرکت، فهرست خدمات مختلفی که شرکت مورد نظر ارایه می دهد، چارت سازمانی شرکت و نمودارهای Tows و Swot، تهدیدات برون سازمانی ضعف درون سازمانی قوت درون سازمانی فرصت برون سازمانی ، را تا تاریخ 22/3/97 تحویل نمایند. ثبت نمره دانشجویان درس کارورزی وابسته به تهیه گزارش و درصورت لزوم ارائه شفاهی می باشد.

1397/02/10
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2

دانشجویانی که در درس کارورزی 2 مشکل ثبت در سامانه ملی کارآموزی دارند هرچه سریعتر اسامی خود و محل کارآموزی خود را اعلام کنند.

1397/01/19
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

دانشجویان درس کارورزی 1 حداکثر تا تاریخ 97/1/27 (آخرین مهلت)فرم ثبت نام کارآموزی را تکمیل کرده به امضا و مهر محل کارآموزی رسانده و جهت دریافت فرم معرفی نامه تحویل نمایند. دانشجویان درس کارورزی 2 اطلاعات دانشجویی خود را در سامانه ملی کارآموزی در قسمت ثبت نام دانشجویان و اطلاعات محل کارآموزی را در قسمت ثبت نام صنایع و شرکتهای پذیرنده کارآموز انجام دهند.

1396/12/17
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 2

به اطلاع کلیه دانشجویان درس کارورزی2 میرساند اطلاعات محل پذیرش کارورزی در قسمت صنایع و شرکتهای پذیرنده کارآموز توسط مراکز پذیرش در سامانه ملی کارآموزی به نشانی http://karamouz.irost.org/ ثبت شود و پس از تایید، ظرفیت پذیرش خود را در سامانه اعلام نمایند. و همچنین دانشجویان اطلاعات زیر را جهت تایید محل کارورزی به آدرس project.dpi@yahoo.com ارسال نمایند. رشته تحصیلی، گروه آموزشی، مقطع تحصیلی، محل کارورزی، ظرفیت پذیرش، نشانی محل کارورزی، تلفن محل کارورزی، نام نماینده محل کارورزی، شماره همراه نماینده محل کاروزی

1396/12/17
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی1

دانشجویان فرم ثبت نام کارآموزی را از فایل پیوست و یا انتشارات دانشکده دریافت نموده، تمامی گزینه ها را تکمیل کرده به امضاء و مهر محل کارآموزی رسانیده جهت دریافت فرم معرفی نامه به خانم مرادی عودت دهند. دانلود فایل

1396/10/24
قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 97-96 قصد دارند کارآموزی 1 یا کارآموزی 2 را اخذ نمایند اطلاعات زیر را جهت تایید محل کارورزی تا تاریخ 1396/11/1به آدرس project.dpi@yahoo.com ارسال نمایند. رشته تحصیلی، گروه آموزشی، مقطع تحصیلی، محل کارورزی، ظرفیت پذیرش، نشانی محل کارورزی، تلفن محل کارورزی، نام نماینده محل کارورزی، شماره همراه نماینده محل کاروزی

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 8  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2018 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد