موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - پروژه
1397/08/12
عناوین پروژه نیمسال مهر 98-97(سری اول)

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد )هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد عدم تحـویل فرم مـورد نظر به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. دانلود فایل

1397/07/04
زمانبندی جلسات دفاع پروژه نیمسال تابستان 97- 96

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه را که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت پرینت شده بدون صحافی، ویک فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجرا شده است در روز دفاعیه همراه داشته باشند، دانشجویان یادآوری و هماهنگی لازم با استاد پروژه را انجام دهند. دانلود فایل

1397/05/03
زمانبندی جلسات دفاع پروژه نیمسال دوم97- 96(گروه دوم)

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه را که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت پرینت شده بدون صحافی، ویک فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجرا شده است در روز دفاعیه همراه داشته باشند، دانشجویان یادآوری وهماهنگی لازم با استاد پروژه را انجام دهند دانلود فایل

1397/05/03
جدول عناوین پروژه نیمسال تابستان 97-96

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد )هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد. مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز چهارشنبه 10/05/97 خواهد بود. عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. دانلود فایل

1397/04/25
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 97-96

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند هرچه زودتر جهت تحویل فرم اتمام پروژه و مشخص شدن وضعیت خود اقدام نمایند، عدم تحویل فرم اتمام پروزه به عنوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد.

1397/04/17
زمانبندی جلسات دفاع پروژه نیمسال دوم97-96

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت پرینت شده بدون صحافی، ویک فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجرا شده است در روز دفاعیه همراه داشته باشند، دانشجویان یادآوری وهماهنگی لازم با استاد پروژه را انجام دهند. دانلود فایل

1397/04/09
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 97-96

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اخذ مجوز برای دفاع و تعیین زمان جلسات باتوجه به اعلام زمان امتحان معرفی به استاد دانشجویانی که قصد فراغت از تحصیل در تاریخ 97/4/31 را دارند لازم است تا تاریخ 97/4/13 فرم اتمام پروژه را به تایید استاد راهنما رسانده و تحویل دهند. و باقی داشنجویان تا تاریخ 97/4/20 فرم اتمام پروژه را تحویل دهند. دانشجویان باید پروژه و مستندات پروژه را که مطابق با آیین نگارش می باشد به تایید استاد راهنما رسانده به صورت پرینت شده همراه با طلق و شیرازه ( بدون صحافی)و فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجراشده می باشد در روز دفاعیه همراه داشته باشند.

1397/02/03
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان فوق می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد. (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را از فایل پیوستی که همراه این جداول آمده است دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد)هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم، استاد و عنوان مربوط به همان استاد را انتخاب کرده ، با توجه به زمان اعلام شده ی اساتید در دانشگاه نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد. لازم به ذکـر است که کلیه ی گزینه ها باید تکمیل شود. فرم را پس از امضاء به خانم مرادی تحویل دهید . از تمامی دانشجویان محترم درخواست می شود، استاد و عنوان پروژه های پیشنـهادی خود را با توجـه بـه رشته و گرایش تحصیلی خود انتخاب کنند . هرگونه مغایرت در این امر باعث پذیرفته نشدن فرم ثبت نام آنها خواهد بود. مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز چهارشنبه 1397/02/05 خواهد بود. عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. •زمان اتمام و تحویل مستندات پروژه ها تا 10/ 04/ 1397 می باشد. که متعاقبـاً کلیه ی مراحـل به دانشجویان اعلام خواهد شد. دانلود فایل

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 34  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2018 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد