موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - پروژه
1398/06/23
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان 98-97

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه را که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت فایل pdf، و یک فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجرا شده است در روز دفاعیه همراه داشته باشند، تاریخ و ساعت دفاع پروژه در فایل پیوست می باشد دانلود فایل

1398/06/09
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال تابستان 98-97

به اطلاع دانشجویان فوق می رساند، جهت اخذ مجوز دفاع و تعیین زمان جلسات دفاعیه، فرم اتمام پروژه را تا تاریخ 1398/06/16 به تأیید استاد مربوطه رسانده و تحویل دهند.

1398/05/12
عنوان پروژه نیمسال تابستان 98-97

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، در انتخاب عنوان ارائه شده توسط استاد محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد ) پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد عدم تحـویل فرم مـورد نظر به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. دانلود فایل

1398/04/30
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 98-97

دانشجویان، پروژه ومستندات پروژه را که مطابق با آیین نگارش می باشد و به تایید استاد پروژه رسانده به صورت فایل pdf، و یک فایل پاورپوینت که شامل شرح پروژه و برنامه های اجرا شده است در روز دفاعیه همراه داشته باشند، دانشجویان یادآوری و هماهنگی لازم با استاد پروژه را انجام دهند. دانلود فایل

1398/04/10
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال دوم 98-97

به اطلاع دانشجویان فوق می رساند، جهت اخذ مجوز دفاع و تعیین زمان جلسات دفاعیه، فرم اتمام پروژه را تا تاریخ 98/4/19 به تأیید استاد مربوطه رسانده و به خانم مرادی تحویل دهند.

1398/01/19
عناوین پروژه نیمسال بهمن 98-97

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد ) هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد عدم تحـویل فرم مـورد نظر به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. دانلود فایل

1398/01/19
فرم ثبت نام پروژه

فرم ثبت نام پروژه دانلود فایل

1397/12/11
آیین نگارش پروژه

آیین نگارش پروژه دانلود فایل

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 35  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2019 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد