موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - امور پژوهشی
1396/08/22
برگزاری سمینار مقدمه ای بر بازی سازی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سمینار «مقدمه ای بر بازی سازی» توسط استاد چراغوندی در روز سه شنبه سی ام آبان ماه ساعت 17 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار خواهد گردید. از علاقمندان به شرکت در سمینار دعوت بعمل می آید. در صورت استقبال دانشجویان سمینارها بصورت هفتگی (یا دو هفته یکبار) برگزار خواهد شد. دانلود فایل

1396/08/20
قابل توجه دانشجویان پروژه ثبت نام مهر1396

به اطلاع کلیه دانشجویان فوق می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد. (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود) • بعد ازامضاء و تحویل فرم ثبت نام پروژه به امـور پژوهشی هیچ گونه جابجایی وتغییر در اعضاء گروه، استاد و عنوان انتخاب شده به هر دلیلی امکان پـذیر نمی باشد. . در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را از فایل پیوستی که همراه این جداول آمده است دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد) هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم، استاد و عنوان مربوط به همان استاد را انتخاب کرده ، با توجه به زمان اعلام شده ی اساتید در دانشگاه نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد.( لازم به ذکـر است که کلیه ی گزینه ها باید تکمیل شود.) •فرم را پس از امضاء به خانم مرادی ) تحویل دهید. •از تمامی دانشجویان محترم درخواست می شود، استاد و عنوان پروژه های پیشنـهادی خود را با توجـه بـه رشته و گرایش تحصیلی خود انتخاب کنند. هرگونه مغایرت در این امر باعث پذیرفته نشدن فرم ثبت نام آنها خواهد بود. •مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز دوشنبه 29/08/1396 خواهد بود. عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. •زمان اتمام و تحویل مستندات پروژه ها تا 20/ 11/ 1396 می باشد. که متعاقبـاً کلیه ی مراحـل به دانشجویان اعلام خواهد شد. •به کلیه ی مراحل فوق توجه و دقت کافی داشته باشید. بروز هرگونه مشکل فقط متوجه خود دانشجو خواهد بود. دانلود فایل

1396/08/20
قابل توجه دانشجویان پروژه ثبت نام مهر1396

به اطلاع کلیه دانشجویان فوق می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد. (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود) • بعد ازامضاء و تحویل فرم ثبت نام پروژه به امـور پژوهشی هیچ گونه جابجایی وتغییر در اعضاء گروه، استاد و عنوان انتخاب شده به هر دلیلی امکان پـذیر نمی باشد. . در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را از فایل پیوستی که همراه این جداول آمده است دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد) هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم، استاد و عنوان مربوط به همان استاد را انتخاب کرده ، با توجه به زمان اعلام شده ی اساتید در دانشگاه نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد.( لازم به ذکـر است که کلیه ی گزینه ها باید تکمیل شود.) •فرم را پس از امضاء به خانم مرادی ) تحویل دهید. •از تمامی دانشجویان محترم درخواست می شود، استاد و عنوان پروژه های پیشنـهادی خود را با توجـه بـه رشته و گرایش تحصیلی خود انتخاب کنند. هرگونه مغایرت در این امر باعث پذیرفته نشدن فرم ثبت نام آنها خواهد بود. •مهلت تحویل فرم ها پس از امضای استاد پروژه به امور پژوهشی تا پایان وقـت اداری روز دوشنبه 29/08/1396 خواهد بود. عدم تحـویل فرم مـورد نظر به امـور پژوهشی به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. •زمان اتمام و تحویل مستندات پروژه ها تا 20/ 11/ 1396 می باشد. که متعاقبـاً کلیه ی مراحـل به دانشجویان اعلام خواهد شد. •به کلیه ی مراحل فوق توجه و دقت کافی داشته باشید. بروز هرگونه مشکل فقط متوجه خود دانشجو خواهد بود.

1396/08/17
فرم ثبت نام پروژه

فرم ثبت نام پروژه دانلود فایل

1396/08/13
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی ثبت نامی نیمسال مهر 1396

به اطلاع دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال مهرماه 1396 اخذ نموده اند می رساند دانشجویان در صورتی می توانند کارورزی 2 را اخذ نمایند که حتما 50 واحد درسی را گذرانده باشند یا در آخرین ترم درسی خود قرار داشته باشند. در غیر اینصورت مطابق با آئین نامه های آموزشی درس کارورزی 2 برای دانشجویانی که 50 واحد درسی را نگذرانده باشند، حذف خواهد شد. لذا از دانشجویان درخواست میشود اگر شرایط اعلام شده را ندارند سریعاً برای حذف درس کارورزی 2 خود اقدام نمایند. دانشجویان فرم ثبت نام کارآموزی را از فایل پیوست و یا انتشارات دانشکده دریافت نموده، تمامی گزینه ها را تکمیل کرده به امضاء و مهر محل کارآموزی رسانیده تا تاریخ یکشنبه 1396/08/21 جهت دریافت فرم معرفی نامه به دانشکده عودت دهند. دانشجویان پس از دریافت فرم معرفی نامه کارآموزی، کارآموزی خود را آغاز کرده و به ازای هر هفته از دوران کارآموزی و هرماه فرم های مربوطه را تکمیل نموده، در زمان اتمام کارآموزی به امضاء و مهر محل کارآموزی رسانیده به همراه فرم معرفی نامه به انضمام گزارش و شرح کاملی از فعالیت های دوران کارآموزی و معرفی محل کارآموزی، معرفی نرم افزارها و وب سایت های استفاده شده در کارآموزی حداکثر تا تاریخ 1396/10/10 تحویل نمایند. دانلود فایل

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 89  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2017 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد