موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - امور پژوهشی
1398/02/23
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی

دانشجویان درس کارورزی تا تاریخ 98/3/11 مهلت دارند گزارش و شرح کامل از فعالیت دوران کارآموزی خود را تحویل نمایید. گزارش کارآموزی شامل معرفی شرکت، تاریخ تاسیس شرکت، فهرست خدمات مختلفی که شرکت مورد نظر ارایه می دهد، چارت سازمانی شرکت و نمودارهای Tows و Swot، تهدیدات برون سازمانی ضعف درون سازمانی قوت درون سازمانی فرصت برون سازمانی، شناسایی بازار هدف شرکت، گزارش آماری در رابطه با فعالیت های مشابه شرکت در آسیا-اروپا، بررسی و معرفی یک نمونه شرکت خارجی با فعالیت مشابه می باشد. ثبت نمره دانشجویان درس کارورزی وابسته به تهیه گزارش و درصورت لزوم ارائه شفاهی می باشد. دانشجویان درس کارورزی 1 علاوه بر گزارش کارآموزی، معرفی نامه و فرم های گزارش هفتگی و ماهانه را نیز تکمیل نموده و تحویل نمایند دانلود فایل

1398/01/19
عناوین پروژه نیمسال بهمن 98-97

به اطلاع دانشجویان درس پروژه می رساند، تعداد اعضای هر گروه 3 نفر می باشد (در صورت صلاحدید استاد مربوطه و شرایط خاص گروه پروژه می تواند 2 نفره تعریف شود). در انتخاب عنوان ارائه شده توسط اساتید محترم پروژه دقت نمایید. هیچ تغییر و مغایرتی نباید در عنـوان پیشنهادی و عنوان ثبت شده در فرم ها باشد. فرم ثبت نام پروژه را دریافـت کرده (فـرم در انتشـارات دانشکده، طبقه همکف موجود می باشد ) هر 3 نفر باید یک فرم را دریافت نمـوده، پس از تکمیـل کلیـه ی اطلاعات خواسته شده در فرم نسبت به تایید و امضاء فرم توسط استاد مورد نظر اقـدام نماییـد عدم تحـویل فرم مـورد نظر به عنـوان انصراف از پروژه تلقی خواهد شد. دانلود فایل

1398/01/19
فرم ثبت نام پروژه

فرم ثبت نام پروژه دانلود فایل

1397/12/11
آیین نگارش پروژه

آیین نگارش پروژه دانلود فایل

1397/12/11
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی1

دانشجویان فرم ثبت نام کارآموزی را از فایل پیوست دریافت نموده تمامی گزینه ها را تکمیل کرده به امضا و مهر محل کارآموزی رسانده و جهت دریافت فرم معرفی نامه تحویل نمایید. به ازای هر هفته از دوران کارآموزی و هر ماه فرم های گزارش هفتگی، ماهانه و فرم ارزیابی نهایی و دستورالعمل ارایه گزارش کارآموزی را پس از دریافت فرم معرفی نامه تکمیل نموده و در زمان اتمام کارآموزی به همراه گزارش و شرح کامل از فعالیت دوران کارآموزی تحویل نمایید.

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 93  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2019 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد