موقعیت در سایت : Skip Navigation Links اطلاعیه پژوهشی - امور پژوهشی
1399/09/29
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول 1400-1399

دانشجویانی که هنوز موضوع انتخاب نکرده اند از بین موضوعات باقی مانده در فایل پیوست یک موضوع انتخاب نمایند با استاد مربوطه هماهنگی انجام دهند و پس از تایید استاد به خانم مرادی اطلاع دهند. دانلود فایل

1399/09/19
موضوع پروژه رشته های کاردانی حرفه ای حسابداری وکاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارنیمسال اول 1400-1399

استاد یمقانی(پیش بینی موفقیت یک کسب و کار با استفاده از داده کاوی) استاد صفوی(1-بخش مالی استارتاپ ها2-خصوصی سازی و رشد اقتصادی 3 -آینده اقتصاد دیجیتالی4-ساختار بودجه بندی کسب و کارها)

1399/08/11
عناوین پروژه استاد نوروزیان نمیسال اول 1400-1399

1-طراحی و پیاده سازی یک سیستم ارزیابی الکترونیک 2-ارایه مدلی برای عوامل موثر در میزان پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی شماره تماس استاد نوروزیان 09036358637

1399/08/10
قابل توجه دانشجویان درس پروژه نیمسال اول 1400-1399

لیست عناوین و اساتید پروژه در فایل پیوست موجود می باشد، دانشجویان عنوان مورد نظر و گروه خود را با استاد پروژه هماهنگ کرده و تایید نهایی انجام دهید دانلود فایل

1399/07/13
قابل توجه دانشجویان درس کارورزی 1و2 نیمسال اول 1400-1399

دانشجویان درس کارورزی فرم درخواست و تایید محل کارآموزی را از فایل پیوست دریافت نموده تمامی گزینه ها را تکمیل کرده به امضا و مهر محل کارآموزی رسانده و جهت صدور معرفی نامه تا تاریخ 28/07/99 تحویل نمایند. دانشجویان پس از دریافت فرم معرفی نامه کارآموزی، کارآموزی خود را آغاز کرده و به ازای 240ساعت دوران کارآموزی فرم های ماهانه را تکمیل کرده و همچنین گزارش نهایی را نیز تکمیل نموده، در زمان اتمام کارآموزی به امضاء و مهر محل کارآموزی رسانده به همراه فرم معرفی نامه که توسط مدیریت محل کارآموزی تکمیل و امضاء شده است تحویل نمایند. دانلود فایل

  صفحه ی آخر<<     بعدی <   صفحه 1 از 94  قبلی >   >>صفحه ی نخست
     

COPYRIGHT©2020 مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران
.تمامي حقوق مریوط به مرکز آموزش عالی انفورماتیک علمی - کاربردی شرکت داده پردازی ايران می باشد